Wielki Cmentarz to nieistniejący już dziś cmentarz, który mieścił się na wrocławskim Szczepinie. Choć po nekropolii nie ma już żadnego śladu, miasto postanowiło upamiętnić go ozdobnym skwerem.