Na przełomie XIX i XX wieku, przy przy drogach wylotowych z Wrocławia zostały ustawione symboliczne graniczne słupy z granitu. Pierwotnie było ich sześć, natomiast do dziś zachowały się trzy z nich.