11 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 68, przystąpili do pierwszego we Wrocławiu praktycznego egzaminu rowerowego w realnym ruchu drogowym w pełnej formule holenderskiej. Jak zapowiada dyrekcja placówki, to nie ostatni egzamin przeprowadzony w takiej formie.