W poniedziałek 8 listopada we wrocławskim Starym Ratuszu powołano WROt, czyli Wrocławską Organizację Turystyczną. Jej głównym celem będzie koordynacja i uspójnienie działań promocyjnych miasta, instytucji i biznesu. Wrocław chce zabiegać o turystów jeszcze skuteczniej, co szczególnie ważne dla branży, która mocno odczuła skutki pandemii.