W poniedziałek 8 listopada we wrocławskim Starym Ratuszu powołano WROt, czyli Wrocławską Organizację Turystyczną. Jej głównym celem będzie koordynacja i uspójnienie działań promocyjnych miasta, instytucji i biznesu. Wrocław chce zabiegać o turystów jeszcze skuteczniej, co szczególnie ważne dla branży, która mocno odczuła skutki pandemii.

Wśród największych miast Polski Wrocław był jedynym, w którym nie powołano Lokalnej Organizacji Turystycznej. Mają je m.in. Warszawa, Łódź, Gdańsk i Poznań. Jej powołanie umożliwi włączenie się miasta w system prawny i strukturę współpracy w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej

Znalezienie się Wrocławia w prestiżowym gronie największych miast Polski, które takimi stowarzyszeniami już dysponują to przede wszystkim okazja do rozszerzenia działań i intensyfikacji międzymiastowej współpracy – mówił Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. – Zgodnie z tym co w ubiegłym roku zapisaliśmy we Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej, dążymy do synergii poszczególnych gałęzi branży turystycznej – dodał.

WROt powołało 16. członków założycieli, osób związanych z atrakcjami turystycznymi Wrocławia, biznesem, organizacjami pozarządowymi, transportem oraz środowiskiem akademickim.

Głównym celem jest integracja lokalnego środowiska zajmującego się turystyką, by uzyskać  konsolidację naszych działań – wyjaśniała Agnieszka Szymerowska, nowo powołana Prezeska Stowarzyszenia. – Mamy jasno wyznaczone kierunki rozwoju. Chcemy m.in. wspólnie promować się na targach, prowadzić badania rynku, czy wydawać materiały promocyjne. Dziś robimy pierwszy krok, jednocześnie zapraszając do udziału w tej inicjatywie kolejnych partnerów.

Ogłoszona w ubiegłym roku Wrocławska Deklaracja Turystyczna – odpowiedź miasta na sytuację branży w okresie pandemii – podkreśla potrzebę silniejszej współpracy, dobrej woli, odpowiedzialności, solidarności i prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. Powstanie WROt, z rekomendacją Wrocławskiej Rady Turystyki, jest realizacją tych założeń.

Członkowie Założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej:
1. Jakub Grudniewski – Hala Stulecia
2. Agnieszka Szymerowska – Convention Bureau
3. Marek Mutor – CH Zajezdnia
4. Piotr Oleśniewicz – AWF
5. Wioletta Samborska – Hydropolis
6. Dariusz Kuś – Lotnisko Wrocław
7. Kamil Słowiński – Kolejkowo
8. Maciej Stoces – Hotel Monopol
9. Robert Rasała – CIT Rynek (Centrum Informacji Turystycznej)
10. Piotr Oszczanowski – Muzeum Narodowe
11. Krzysztof Balawejder – MPK Wrocław
12. Agnieszka Korzeniowska – ZOO Wrocław
13. Marta Urbanek – Stadion Wrocław
14. Alfred Wagner – UMW
15. Marek Ciechanowski – Dolnośląska Izba Turystyki
16. Arleta Ziemian – Browar 100 Mostów

 

Źródło: mat. prasowe / Foto: Pixabay