Trwają konsultacje społeczne dotyczące planów przywrócenia historycznego układu zieleni wzdłuż ul. Dembowskiego. Jak informuje Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ujednolicenie ogródków przydomowych na Wielkiej Wyspie poprawiłoby wartości estetyczne zieleni w tej części miasta.