Niedokończony, wielopoziomowy parking przy ul. Kolejowej 8-10 został wyburzony w 2017 roku. Przez kilka lat działka stała pusta, aż wreszcie w 2021 roku zarządzająca nią firma Develia zawarła list intencyjny z europejską spółką inwestującą w nieruchomości komercyjne. Aktualnie inwestor czeka na wydanie pozwolenia na budowę.