Niedokończony, wielopoziomowy parking przy ul. Kolejowej 8-10 został wyburzony w 2017 roku. Przez kilka lat działka stała pusta, aż wreszcie w 2021 roku zarządzająca nią firma Develia zawarła list intencyjny z europejską spółką inwestującą w nieruchomości komercyjne. Aktualnie inwestor czeka na wydanie pozwolenia na budowę.

Po wyburzeniu „Szkieletora” na działce miały powstać biura i lokale usługowe, jednak prace nigdy nie ruszyły. Aktualnie w planach jest wybudowanie 13-kondygnacyjnego kompleksu biurowo-hotelowego z częścią handlowo-usługową na parterze oraz dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. Powierzchnia użytkowa hotelu i powierzchni biurowych wyniesie ponad 23 tysiące metrów kwadratowych.

Wraz z podpisaniem listu intencyjnego, Develia i spółka kupująca rozpoczęły negocjacje warunków sprzedaży. W liście intencyjnym strony ustaliły orientacyjną łączną cenę sprzedaży nieruchomości przy ul. Kolejowej wraz z budynkiem, który ma na niej powstać, na niemal 140 mln złotych. Kwota zostanie poddana dalszej weryfikacji, m.in. w oparciu o ustalenia dokonane w trakcie audytu prawnego.

Pod koniec 2022 roku wydana została decyzja środowiskowa dotycząca inwestycji przy ul. Kolejowej 8-10, natomiast w I kwartale 2023 roku inwestor spodziewa się uzyskania pozwolenia na budowę. Wtedy podjęte zostaną dalsze kroki.

Na ten moment, termin rozpoczęcia budowy nie został jeszcze ustalony, nie opublikowano również wizualizacji.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu