W miejscu, gdzie ulicę Agrestową przecina niedawno uruchomiona linia kolejowa numer 285, trwają prace budowlane związane z budową przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów. Zgodnie z przygotowanym projektem, z terenu inwestycji miały zostać wycięte trzy okazałe drzewa, jednak dzięki interwencji mieszkańców, zostaną one ocalone.