W miejscu, gdzie ulicę Agrestową przecina niedawno uruchomiona linia kolejowa numer 285, trwają prace budowlane związane z budową przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów. Zgodnie z przygotowanym projektem, z terenu inwestycji miały zostać wycięte trzy okazałe drzewa, jednak dzięki interwencji mieszkańców, zostaną one ocalone.

Z radością informujemy, że trzy okazałe drzewa: robinia akacjowa o obwodzie ok. 180 cm u podstawy pnia, robinia akacjowa o obwodzie ok. 190 cm, jesion wyniosły o obwodzie ok. 200 cm, nie zostaną usunięte mimo kolizji z zaprojektowanym układem drogowym w postaci ciągu pieszo-rowerowego w ul. Agrestowej – informuje Rada Osiedla Krzyki-Partynice.

Dzięki interwencji mieszkańców, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zwrócił się do projektanta inwestycji z propozycją zwężenia ciągu pieszo-rowerowego w obrębie skupiny drzew, w taki sposób, aby nie naruszać drzew i je pozostawić. W ocenie pracowników ZDiUM-u, drzewa można zachować po wykonaniu odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych – mowa o zdjęciu suszu z korony robinii.

Każde dojrzałe drzewo w mieście jest bezcenne, a razem tworzą infrastrukturę krytyczną miasta. Bardzo dziękujemy zaangażowanym i wrażliwym mieszkańcom za podjęcie działania oraz wskazanie inwestorowi i projektantom rozwiązań adekwatnych do sytuacji kryzysu klimatycznego, w jakiej się znajdujemy – dodaje Rada Osiedla Krzyki-Partynice.

Trwa budowa przejścia i przejazdu rowerowego na granicy Partynic i Ołtaszyna.

 

Foto: Rada Osiedla Krzyki-Partynice