Prace związane z budową przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w miejscu, gdzie ulicę Agrestową przecina niedawno uruchomiona linia kolejowa numer 285, są już na ostatniej prostej. Ze względu na wznowiony ruch pociągów z Wrocławia do Świdnicy, konieczne było zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.