Prace związane z budową przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w miejscu, gdzie ulicę Agrestową przecina niedawno uruchomiona linia kolejowa numer 285, są już na ostatniej prostej. Ze względu na wznowiony ruch pociągów z Wrocławia do Świdnicy, konieczne było zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.

To ważne skrzyżowanie spacerowej trasy mieszkańców okolicznych osiedli i niedawno zmodernizowanej LK 285 Wrocław-Świdnica. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego przejście będzie oznakowane, monitorowane, bezpieczne i wygodne – informuje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Na miejscu zakończono już montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym i zabezpieczeń, a mianowicie: szlabanu, kamer monitoringu, sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych oraz oświetlenia.

Wszystkie urządzenia zostały już sprawdzone, są sprawne i czekają w gotowości na uruchomienie przejścia. Płyty w zabudowie torowiska też są już ułożone – dodaje prezydent Wrocławia.

Kolejne prace, jakich podejmie się wykonawca to: ułożenie nawierzchni bitumicznej po obu stronach torowiska, oznakowanie poziome, ustawienie słupków przeszkodowych, by uniemożliwić przejazd samochodów, a także posprzątanie placu budowy.

Koszt tej inwestycji to nieco ponad 1 mln zł.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk