Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, planowany zakres prac obejmie przebudowę chodnika po północnej stronie ulicy Radosnej na całej jej długości, czyli od ul. Powstańców Śląskich do ul. Komandorskiej, a także wyznaczenie płatnych miejsc postojowych. O przeprowadzenie inwestycji zabiegali okoliczni mieszkańcy za pośrednictwem Rady...