Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, planowany zakres prac obejmie przebudowę chodnika po północnej stronie ulicy Radosnej na całej jej długości, czyli od ul. Powstańców Śląskich do ul. Komandorskiej, a także wyznaczenie płatnych miejsc postojowych. O przeprowadzenie inwestycji zabiegali okoliczni mieszkańcy za pośrednictwem Rady Osiedla Powstańców Śląskich.

Na ten moment chodnik przy ul. Radosnej jest zniszczony, nierówny i często zajęty przez parkujące samochody. Głównym celem planowanych prac jest poprawa stanu technicznego chodnika, a także uporządkowanie parkowania.

Wprowadzenie płatności za postój zwiększy rotację parkowanych aut, co z kolei pomoże kierowcom w znalezieniu wolnego miejsca – wyjaśnia ZDiUM.

W sumie inwestycja obejmie budowę ok. 300 metrów chodnika, wyznaczenie miejsc postojowych objętych opłatami, a także przebudowę przejścia dla pieszych. Zadanie będzie finansowane ze środków Gminy Wrocław.

Wybrany w ramach trwającego jeszcze postępowania przetargowego wykonawca, będzie zobowiązany do realizacji prac w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław