Rozwijanie kompetencji przyszłości u dzieci i dorosłych poprzez popularyzację i edukację opartą o nowe technologie oraz cyfrowe wytwórstwo to najważniejsze założenia Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT), która powstała niedawno we Wrocławiu. Nowa przestrzeń wyposażona jest w pracownię audiowizualną, stolarską, druku 3D oraz obróbki CNC,...