Solpol nie będzie zabytkiem. Konserwator odmówiła wpisu do rejestru.