Piwnica Świdnicka – najstarsza piwiarnia w Europie odzyska dawny blask.