Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, trwa analiza ofert złożonych w przetargu dotyczącym remontu chodnika przy ul. Roosevelta we Wrocławiu na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul Jedności narodowej. Przy okazji uporządkowane zostanie parkowanie w tej okolicy.

Roboty będą prowadzone na 250-metrowym odcinku, gdzie chodnik jest w bardzo złym stanie. Ciąg pieszy jest zbudowany z różnych materiałów, a także pełen wybrzuszeń i spękań. Wymienione zostaną również pokrywy umieszczonych w nim urządzeń.

Planowane prace poprawią komfort pieszych nie tylko dzięki wymianie nawierzchni, lecz także dzięki reorganizacji parkowania. Prostopadłe miejsca postojowe pozostaną na swoim miejscu, będą jednak oddzielone od ciągu pieszego kamiennymi opornikami. Nawierzchnia przeznaczona dla pieszych będzie wykonana z płytek betonowych, a część udostępniona kierowcom – z bardziej odpornej kostki kamiennej. Dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczymy trzy koperty – wyjaśnia ZDiUM.

Do przetargu zgłosiło się 5 wykonawców, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PB HAUS z Leszna. Jej cena wynosi 890 227,57 zł brutto. Zadanie będzie realizowane w ramach partycypacyjnego programu Fundusz Osiedlowy.

 

Foto: mat. ZDiUM