Każdego roku, dokładnie 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Z okazji tego święta, postanowiliśmy przypomnieć, jak sto lat temu wyglądała ul. św. Mikołaja, zlokalizowana tuż przy wrocławskim Rynku, a także istniejąca niegdyś przy niej Brama Mikołajska.

W czasach średniowiecza w skład fortyfikacji miasta wchodziły dwie bramy, które prowadziły z centrum Wrocławia na zachód – Brama Ruska oraz Brama Mikołajska. W XIV wieku bramy te zostały zastąpione jedną, nową Bramą Mikołajską. W 1427 roku brama zyskała nowe przedbramie, a w latach 1479-1503 dwie przysadziste baszty.

W kolejnych latach brama była kilkukrotnie rozbudowywana, aż do okresu wojen napoleońskich, kiedy miasto znalazło się pod oblężeniem. Likwidacja fortyfikacji miejskich na polecenie Francuzów rozpoczęła się w 1807 roku, jednak ze względu na protesty mieszczan, Brama Mikołajska została ostatecznie zburzona dopiero w latach 1817-1820. Dwa lata później, w miejscu bramy powstał żeliwny Most Królewski.

W 1980 roku odkryto pozostałości po Bramie Mikołajskiej:

 

Od Bramy Mikołajskiej nazwę wzięła ulica św. Mikołaja (do 1945 roku Nikolai Strasse). W średniowieczu była jedną z głównych arterii komunikacyjnych Wrocławia. Obecnie ulica mierzy około 600 metrów, a w połowie długości przecina ją trasa W-Z, czyli wewnętrzna obwodnica Wrocławia.

 

Foto: Zbiory Fotopolska