Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w najbliższych dniach na ulicach: Walecznych, Sportowej, Miłej, Piwnej i Teatralnej wystąpią zmiany w organizacji ruchu o charakterze stałym lub tymczasowym. Będą one głównie związane z porządkowaniem parkowania.

1. Porządkowanie parkowania na ulicy Walecznych

W dniach 24–31 maja na ulicy Walecznych, między ulicami Reja a Piastowską, będzie wdrażany projekt porządkowania parkowania (równolegle wzdłuż krawężników) dla poprawy bezpieczeństwa. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (pylony), znaków pionowych oraz malowanie oznakowania poziomego wymagać będą czasowego ograniczania parkowania  na wybranych odcinkach (już od 23 maja).

2. Ograniczenia w parkowaniu na Sportowej

Na ulicy Sportowej w czwartek (26 maja), decyzją zarządzającego ruchem, zostaną wdrożone stałe ograniczenia w parkowaniu, od numeru 2 do numeru 18.

3. Renowacja oznakowania miejsc postojowych płatnych na ulicach Piwnej i Miłej

Na ulicach Piwnej i Miłej zaplanowano renowację oznakowania poziomego płatnych miejsc postojowych. Na czas niezbędny do wykonania prac, wskazane odcinki obydwu ulic będą wyłączone z parkowania, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt właściciela:

  • ulica Piwna – 25 maja malowanie oznakowania po stronie prawej, 26 maja malowanie oznakowania po stronie lewej, 27 maja malowanie oznakowania na odcinku od Miłej do Sępa – Szarzyńskiego,
  • ulica Miła – 25 maja malowanie oznakowania po stronie lewej, 26 maja – malowanie oznakowania po stronie prawej.

4. Teatralna w „strefie 30” od 27 maja, zmiany także na skrzyżowaniu z Wierzbową

W piątek (27 maja) skrzyżowanie ulic Teatralnej i Wierzbowej stanie się skrzyżowaniem równorzędnym, a ul. Teatralna zostanie objęta strefą ruchu uspokojonego „30 km/h”. Zmiana zostanie wdrożona decyzją zarządzającego ruchem. Jak przypomina ZDiUM, na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązuje zasada prawej ręki, ale tramwaj ma zawsze pierwszeństwo przejazdu. Tablice informujące o zmianie pierwszeństwa są już ustawione w terenie.

 

Foto: Google Maps