Zarząd Dróg i Utrzymania miasta informuje o zmianach organizacji ruchu kołowego w wybranych punktach miasta. Zmiany są związane z poprawą bezpieczeństwa na ulicy Piłsudskiego, renowacją oznakowania na ulicy Ofiar Oświęcimskich oraz organizacją festiwalu filmowego na ulicach Kopernika i Cieszyńskiego.

Ulica Piłsudskiego

W poniedziałek 18 lipca rozpoczęły się prace związane z wyznaczeniem nowego przejścia dla pieszych na południowej jezdni ul. Piłsudskiego, przy hotelu Scandic. Nowe przejście ma ułatwić komunikację pasażerom MPK zmierzającym na przystanek tramwajowy. Prace potrwają do końca miesiąca.

Prosimy o zwracanie uwagi na tymczasową i docelową organizację ruchu w tym miejscu – informuje ZDiUM.

Ulice Cieszyńskiego i Kopernika

W dniach od 20 lipca (środa) do 1 sierpnia (poniedziałek) dla potrzeb organizacji festiwalu Nowe Horyzonty wyłączona z użytkowania będzie część miejsc postojowych przy ulicy Cieszyńskiego. Festiwalowy koncert w parku Szczytnickim wyłączy z parkowania fragment jezdni na ulicy Kopernika w dniach 23-24 lipca (na łuku przy parku).

Ulica Ofiar Oświęcimskich  

Na piątek 22 lipca zaplanowano renowację oznakowania miejsc postojowych na ulicy Ofiar Oświęcimskich, na odcinku od ul. Gepperta. Cały odcinek na czas niezbędny do wykonania prac objęty jest zakazem parkowania.

 

Źródło: mat. ZDiUM / Foto: Google Maps