Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapowiada, że w okresie 3-10 października na kierowców czekać bedą zmiany w organizacji ruchu na kilku wrocławskich ulicach. Będą one związane z zaplanowanymi pracami drogowymi, ustawianiem oznakowania Strefy Płatnego Parkowania oraz korektą istniejącej organizacji ruchu.

Ojca Beyzyma i Lakiernicza

Na obydwu ulicach (ul. Lakiernicza odcinek od ul. Ślusarskiej do ul. Blacharskiej) zaplanowano prace drogowe dla poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni. Prace będą prowadzone w godzinach pozaszczytowych i rozpoczną się w poniedziałek (3 października). Remont potrwa około 3 tygodnie i obejmie:

  • frezowanie istniejących i zdegradowanych łat bitumicznych o ostrych krawędziach,
  • odtworzenie progów zwalniających wyspowych,
  • lokalne zabezpieczenie zapadniętej i luźnej kostki granitowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej,
  • lokalną regulację krawężników granitowych i ścieku przykrawężnikowego.

Prądzyńskiego

W dniach 6 i 10 października na ulicy Prądzyńskiego zaplanowano wymianę oznakowania dla potrzeb wdrożenia nowej organizacji ruchu związane z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania. Na czas niezbędny do realizacji prac będą obowiązywać ograniczenia w parkowaniu:

  • 6 października (czwartek) strona prawa do ul. Kościuszki,
  • 10 października (poniedziałek) strona lewa.

Gliniana

W dniach 5–10 października na ulicy Glinianej, w obrębie skrzyżowania z Łódzką, będzie wdrażana korekta organizacji ruchu związana z umożliwieniem ruchu rowerowego na buspasie.

 

Źródło: mat. ZDiUM / Foto: Google Maps