Wnioski o dodatek węglowy we Wrocławiu obsługuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a termin na ich składanie upływa 30 listopada 2022 r. Dodatek będzie wypłacany do miesiąca od dnia złożenia wniosku. Każdy może zrobić to wygodny dla siebie sposób – na piśmie, pocztą lub drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP.  

Gdzie można składać wnioski?

Główny punkt przyjęć wniosków dla mieszkańców Wrocławia znajduje się przy ulicy Namysłowskiej 8, w Centrum Biznesu GRAFIT – Dział Świadczeń – Biuro Obsługi Klienta (parter) i jest czynne w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 7:30 do 15:00, natomiast w czwartek w godzinach od 7:30 do 16:30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej utworzył również 12 specjalnych punktów, w których można składać wnioski. Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00:
– ul. Hubska 30/32, Biuro Obsługi Klienta (parter)
– ul. Strzegomska 6, główna siedziba MOPS
– ul. Braniborska 6/8, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
– ul. Średzka 42, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
– ul. Nowowiejska 102, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3
– ul. Oficerska 9A, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4
– ul. Kniaziewicza 29, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
– ul. Kamieńskiego 190, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
– ul. Żeromskiego 79, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
– Plac Św. Macieja 4, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
– Plac Św. Macieja 19/20, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
– ul. Zachodnia 3, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców

W formularzu należy podać imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość i dane gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany dodatek węglowy.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe. We wniosku nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny. Co ważne, wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego).
  2. Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Źródło: mat. prasowe UM / Foto: Pixabay