Trwa akcja wymiany koszy na śmieci na terenie miasta. Jak informuje Ekosystem, we Wrocławiu zamontowanych zostanie ponad 6 tysięcy nowych koszy. Miejsca, gdzie brakuje pojemników na odpady oraz miejsca, gdzie już istnieją, ale wymagają opróżnienia, mogą zgłaszać spółce mieszkańcy.

Ekosystem odpowiada za utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wrocław, dlatego też do zadań spółki należy m. in. dbanie o miejskie kosze uliczne.

– Właśnie jesteśmy w trakcie wymiany starych ulicznych koszy na śmieci, na nowe – wykonawcy zamontują ich na terenie naszego miasta ponad 6200. Jest to związane z nowymi umowami, które obowiązują od 1 kwietnia – informuje Ekosystem.

Mieszkańcy, którzy mają propozycję miejsc, gdzie powinny znaleźć się nowe kosze lub chcą zgłosić konieczność opróżnienia danego kosza, mogą zrobić to za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Ekosystemu. Wystarczy wybrać sekcję „oczyszczanie miasta”, a następnie temat „pas drogowy – kosze”. Każdy kosz znajdujący się we Wrocławiu, posiada numer w prawym dolnym rogu. Przy zgłoszeniu warto go podać, ponieważ znacznie ułatwi to jego lokalizację.

W okresie letnim kosze są myte i dezynfekowane co dwa tygodnie, natomiast w sezonie zimowym raz na miesiąc. W przypadku, gdy jest to konieczne, myte są też interwencyjnie, poza obowiązującym harmonogramem.

 

Foto: Facebook/Ekosystem