Remont Bastionu Sakwowego trwa w najlepsze. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie rewaloryzacja Pawilonu Perystylowego, kolumnady oraz placu z fontanną. Aktualnie trwają prace przy budowie nowego sklepienia oraz schodów prowadzących na kolumnadę.

Na Bastionie Sakwowym budujemy nowe sklepienie. Poprzednie w tym miejscu było w bardzo złym stanie technicznym i trzeba je było rozebrać. Pozostałe sklepienia wzmacniamy stalowymi belkami – poinformowała spółka Wrocławskie Inwestycje.

Skute zostały także zniszczone schody, prowadzące na kolumnadę. W ich miejscu wybudowane zostaną nowe stopnie.

Realizowana inwestycja obejmie trzy główne zadania:

– Rewaloryzację Pawilonu Perystylowego (dawnej Reduty) o powierzchni użytkowej 460 m2. W tym zadaniu przewidziane jest m.in. renowacja elewacji, odrestaurowanie sali kolumnowej o pow. 200 m2, pomieszczeń technicznych, zaplecza sanitarnego i szatni.

– Rewaloryzację kolumnady – powierzchnia zabudowy 375 m2. Prace będą toczyć się zarówno w części podziemnej (kawiarnia, bufet, sanitariaty), jak i w części naziemnej (odrestaurowanie posadzek, sklepień, ścian z malowidłami, schodów, zabytkowych oświetleń z balustradami i tarasu z kolumnadą).

– Rewaloryzację placu z fontanną oraz zagospodarowaniem terenu (odrestaurowane zostaną schody z balustradami, wykonana zostanie nowa niecka fontanny i nawierzchnia placu). Co ważne, wprowadzona zostanie także zieleń ozdobna. Ponadto, nie zabraknie oświetlenia placu, ławek i koszy na śmieci, a w ostatnim etapie odrestaurowana zostanie alejka spacerowa od ul. Piotra Skargi, która zostanie m.in. oświetlona.

Inwestycja na Wzgórzu Partyzantów jest dofinansowana z Polskiego Ładu, a jej koszt to ponad 26,7 mln zł. Prace nadzoruje Zarząd Inwestycji Miejskich oraz konserwator zabytków.

 

Foto: Facebook/Inwestycje we Wrocławiu