Naprawa dróg rowerowych na ul. Bolesława Krzywoustego oraz al. Kromera ma rozpocząć się jeszcze w listopadzie. Jak zapowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, prace obejmą korektę oznakowania organizacji ruchu, a także wymianę nawierzchni.

Nawierzchnia dróg rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego w opisywanej lokalizacji jest w złym stanie. Masa bitumiczna jest odkształcona, zjazdy z posesji przecinające ciąg rowerowy są wykonane z kostki betonowej i zaopatrzone w krawężniki, a w wielu miejscach brakuje oznakowania organizacji ruchu. Celem inwestycji jest usunięcie wszelkich przeszkód powodujących dyskomfort i stanowiących zagrożenie dla ruchu rowerowego – wyjaśnia ZDiUM.

Wymieniona zostanie nawierzchnia drogi rowerowej na ul. Bolesława Krzywoustego na odcinkach od numeru 62 do numeru 86 oraz od al. Bruecknera w stronę ul. Rakowej, natomiast nowa nawierzchnia zostanie położona na przejazdach rowerowych na ul. Bolesława Krzywoustego – mowa o odcinkach od ul. Miechowity do al. Poprzecznej po obu stronach drogi. Skorygowane i odtworzone zostanie również oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt inwestycji to ponad 650 tysięcy, a prace są finansowane ze środków Gminy Wrocław.

 

Foto: ZDiUM Wrocław