Chodniki na Przedmieściu Świdnickim staną się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, kończą się właśnie procedury niezbędne do rozpoczęcia planowanych prac. Łączna długość chodników, które zostaną wyremontowane, wynosi blisko 400 metrów.

Dzięki planowanej inwestycji poprawi się stan chodników na dwóch ulicach:

  • Kolejowej – strona południowa na odcinku od pl. Rozjezdnego do ul. Grabiszyńskiej,
  • Prostej – strona zachodnia na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Grabiszyńskiej.

Betonowe płytki tworzące chodnik są obecnie w złym stanie.

Umieszczone w nawierzchni zawory i studzienki podziemnych sieci pozapadały się, a płytki są połamane, wybrzuszone i pozapadane. Inwestycja obejmuje wymianę wszystkich elementów chodnika, łącznie z podbudową, a także regulację znajdujących się w nim urządzeń. Roboty drogowe będą prowadzone w koordynacji z MPWiK – wyjaśnia ZDiUM.

Zakres inwestycji obejmuje m. in. rozebranie płyt chodnikowych, obrzeży i krawężników, a następnie ułożenie podbudowy i ustawienie nowych elementów. Wyregulowane zostaną studzienki i zawory. Wykonawca ułoży też nowe płytki.

Remont o wartości 447 369,45 zł sfinansuje Gmina Wrocław. Prace potrwają:
– 3 miesiące na ul. Kolejowej,
– 2 miesiące na ul. Prostej.

 

Foto: mat. ZDiUM