Prace związane z wyznaczaniem płatnych miejsc postojowych na poszczególnych ulicach Przedmieścia Oławskiego oraz na Szczepina rozpoczęły się w lutym. Jak zapewnia Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, informacja o terminie wdrożenia opłat zostanie opublikowana z wyprzedzeniem.

Łącznie nowe miejsca pojawią się na 13 ulicach i placach:

  • Przedmieście Oławskie: ul. Hercena, Kniaziewicza, Na Grobli, Komuny Paryskiej, Miernicza, Zgodna, pl. Zgody,
  • Szczepin: ul. Stacyjna, Robotnicza, Sikorskiego, Drzewna, Sokolnicza, pl. Orląt Lwowskich.

Wyznaczaniu miejsc postojowych towarzyszą prace polegające na uporządkowaniu parkowania, montażu elementów uspokojenia ruchu (wyspy, pylony, słupki, separatory), zabezpieczeniu chodników przed parkowaniem oraz korektach i uzupełnieniu oznakowania. W miarę postępu robót w określonych miejscach mogą się pojawić okresowe ograniczenia w parkowaniu – informuje ZDiUM.

Prace potrwają do końca maja.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu