W środę 20 października rozpoczęły się prace związane z uspokojeniem ruchu na ośmiu wrocławskich ulicach. Wprowadzane stopniowo zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

Wdrażany w życie projekt obejmuje następujące ulice: Sztabową, Zakładową, Redycką, Starościńską, Odolanowską, Pretficza, Dawida oraz Kłodnicką.

– W pierwszej kolejności ekipy wykonawcy pojawią się na ulicy Sztabowej, na której dla potrzeb wykonania zaplanowanych prac obowiązuje tymczasowy zakaz postoju. Na odcinku od Gajowickiej do Powstańców Śląskich ulica Sztabowa zostanie objęta strefą 30. Po wprowadzeniu strefy 30, skrzyżowania ze wszystkimi przecznicami staną się równorzędne. Pojawią się azyle dla pieszych, zawężenia w obrębie wlotów ulic poprzecznych, zostanie również uporządkowane parkowanie, na prostopadłe po stronie południowej – informuje Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Inne zmiany, które czekają na uczestników ruchu to między innymi:

  • wprowadzenie strefy 30, budowa azylu i wysp zawężających szerokość jezdni, a także uporządkowanie parkowania na ul. Pretficza,
  • budowa mini ronda, wysp i azyli dla pieszych na ul. Dawida,
  • montaż progów spowalniających na ul. Kłodnickiej,
  • ograniczenia prędkości do 40 km/h, zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniach z przecznicami (równorzędne), azyle dla pieszych oraz progi spowalniające na ul. Redyckiej i Starościńskiej,
  • budowa wyniesionego przejścia z przejazdem rowerowym między sięgaczem Zakładowej a Słonimskiego oraz montaż progów spowalniających.

Za prace, które potrwają 3 miesiące, odpowiedzialne jest konsorcjum firm Elektrotim, Zaberd i Rotomat. Koszt realizacji zadania to 1 153 200 zł.

 

Foto: Google Maps