Trwa naprawa chodników na ul. Kolejowej i ul. Prostej. Pierwszy etap prac prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Obejmował on remont urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i został zakończony na początku bieżącego roku. W lutym rozpoczęły się natomiast prace przy naprawie nawierzchni chodników, prowadzone przez ZDiUM.

Chodniki na ul. Prostej i Kolejowej, zbudowane z betonowych płytek, są w złym stanie. Umieszczone w nawierzchni zawory i studzienki podziemnych sieci pozapadały się, a płytki są połamane, wybrzuszone i pozapadane. Inwestycja obejmuje wymianę wszystkich elementów chodnika, łącznie z podbudową, a także regulację znajdujących się w nim urządzeń. Roboty drogowe będą prowadzone w koordynacji z MPWiK – informował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przed rozpoczęciem prac.

Głównym celem remontu jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych, a także zwiększenie estetyki całego otoczenia.

Koszt inwestycji to ponad 445 tysiące złotych, a zadanie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław. Łączna długość remontowanych chodników wynosi blisko 400 metrów bieżących.

 

Foto: mat. ZDiUM