Od wtorku do czwartku usłyszymy w naszym mieście syreny alarmowe. [addAdSense] Nie znamy dokładnych godzin kiedy zostaną uruchomione ale wiemy, że będzie to test systemu ostrzegania, w ramach ogólnopolskich ćwiczeń wojskowych RENEGADE – SAREX, w których wezmą udział polskie siły zbrojne i administracja publiczna na terenie całego kraju. [addAdSense]

Urząd miejski ostrzega, że w tym okresie może nastąpić sprawdzenie akustycznego podsystemu ostrzegania poprzez uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie następujących sygnałów:

  • Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut informujący o zagrożeniu
  • Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut odwołujący zagrożenie