Przy ulicy Olszewskiego, a dokładnie na ulicy A. Kosiby, znajdował się mały cmentarz. Przed wojną obecna ul. A. Kosiby nazywała się „Am Dorffrieden”, którą można tłumaczyć jako „przy wiejskim cmentarzu”. Po wojnie cmentarzyk zlikwidowano jednak, aż do 1983 roku ulica przy której się znajdował nosiła nazwę Cmentarnej. Do dziś w tym miejscu postawione są ławki i na niewielkim placu rośnie trawa, a we Wszystkich Świętych okoliczni mieszkańcy przychodzą zapalić tu świeczki.

Mapa: Tutaj