Fala wezbraniowa na Odrze spowodowana przez obite opady deszczu w ostatnich dniach doprowadziła do zalania terenów wodonośnych oraz biegnącej przez nie ul. Opatowickiej.

Droga została zamknięta przez Policję do odwołania, a w okolicy pojawiają się znaki informujące kierowców o braku przejazdu. Znaki zostaną umieszczone od strony Wrocławia (ul. Na Grobli, Międzyrzecka, Na Niskich Łąkach)  oraz od strony Oławy.

 

Teren nie jest aktualnie zagrożony powodzią, ale woda z ul. Opatowickiej nie cofa się, co oznacza, że fala wezbraniowa przepływa bardzo wolno.

 

Tekst: CWC