Nowa ścieżka rowerowa jest już gotowa! Na czwartek zaplanowano odbiory techniczne. „Półka” jest wykonana z płyt żelbetowych pokrytych żywicą, nawierzchnia na dojazdach jest asfaltowa. Nowy odcinek, umożliwiający bezkolizyjne pokonanie drogi krajowej nr 98, mierzy 280 m. Koszt inwestycji wyniósł ok 3,3 mln. zł.
Generalnym wykonawcą prac było konsorcjum firm Rotomat i Budrim.

Foto: mat. inwestora