Zajezdnia Popowice dołączyła do zrzeszenia obiektów dziedzictwa przemysłowego i technicznego. Do tej pory na szlaku znajdowało się 26 obiektów, ale w czwartek (21 kwietnia) do listy wyjątkowych skansenów, muzeów, zabytkowych parków maszynowych, czynnych zakładów produkcyjnych czy budynków użyteczności publicznej, dopisana została wrocławska zajezdnia oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

– Dolny Śląsk przez stulecia odgrywał rolę jednego z wiodących ośrodków przemysłowych w Europie. To tutaj wdrożono często pionierskie na skalę świata rozwiązania techniczne. Dzisiaj do 26 obiektów dziedzictwa przemysłowego dołączają dwa kolejne. Do Fundacji Dziedzictwa Przemysłowego Śląska cały czas mogą zgłaszać się przedstawiciele miejsc, które chciałyby dołączyć do inicjatywny. Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki ciągle się bowiem rozwija – zachęca Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Zabytkowa Zajezdnia Popowice powstała w 1901 roku, a obecnie na jej terenie stacjonuje kolekcja 30 tramwajów, autobusów i samochodów, z których najstarsze pochodzą z przełomu XIX i XX wieku.

– Zabytkowa Zajezdnia Popowice to jedno z tych miejsc, które jest symbolem rewolucji przemysłowej. Do dziś korzystamy z jej dobrodziejstw. Szlak powstał po to, by chronić takie miejsca i ocalić je od zapomnienia. Przejazd zabytkowym pojazdami czy wizyta w miejscach związanych z rozwojem przemysłu na Dolnym Śląsku, to frajda dla dzieci i dorosłych, a przy okazji świetna, żywa lekcja historii – mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki jest zrzeszeniem obiektów dziedzictwa przemysłowego i technicznego. Znajdują się na nim zabytki związane z energetyką, kolejnictwem, tradycją górniczą i hutniczą, z przetwórstwem, łącznością, uzdatnianiem wody oraz przemysłem spożywczym. Czynne zakłady produkcyjne, zabytkowe parki maszynowe, skanseny, muzea, budynki użyteczności publicznej. Mapa, na której zebrano obiekty znajdujące się na szlaku, została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie PTTK. Jest dostępna w formie papierowej oraz online.  W najbliższym czasie zostanie zaktualizowana o dołączające obiekty.

KLIKNIJ W MAPĘ:

 

Źródło: mat. prasowe UMWD / Foto: Facebook/Zajezdnia Popowice