Wrocławski Klub Sympatyków Transportu Miejskiego wygrał konkurs, w ramach którego otrzyma dotację na przeprowadzenie ostatniego etapu renowacji wagonu-opryskiwacza oraz kolejnego etapu remontu wagonu doczepnego ND #3560. Kwota, jaką Gmina Wrocław przeznaczyła na ten cel to 325 tysięcy złotych. Jeżeli wszystkie prace zostaną zrealizowane zgodnie z planem, trramwaj-opryskiwacz wyjedzie na zielone torowiska jeszcze w 2023 roku.

Konkurs pod nazwą „Chrońmy Wrocławskie Zabytki Komunikacji Zbiorowej” został ogłoszony przez Gminę Wrocław 10 lutego 2023 roku. Jego głównym celem jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy o znajdującym się we Wrocławiu historycznym taborze komunikacji zbiorowej poprzez przywrócenie do stanu świetności dwóch wagonów, wpisanych do rejestru zabytków. Do konkursu zgłoszone zostały 3 oferty, z których jedna spełniła wymogi formalne. Ostatecznie dotacja została przyznana Klubowi Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu.

Mamy to! Nasz klub wygrał konkurs na przeprowadzenie ostatniego etapu renowacji wagonu-opryskiwacza. Jeszcze w tym roku powinien on pojawić się na zielonych torowiskach! To nie wszystko, bo równolegle będzie trwać kolejny etap remontu wagonu doczepnego ND #3560. Wrocław wreszcie doczeka się składu eNek! – poinformowali członkowie KSTM.

Wagon-opryskiwacz z 1927 roku przeszedł już trzy etapy remontu, które obejmowały między innymi: remont podwozia, częściowy remont nadwozia (stan surowy), regenerację silników, naprawę hamulców ręcznych (klockowych) w zakresie obejmującym podwozie oraz odtworzenie instalacji elektrycznej.

Historycznie wagon-opryskiwacz wykorzystywany był do zwalczania roślinności rosnącej na międzytorzu – służył do spryskiwania torowisk płynnym środkiem usuwającym chwasty. Prace remontowe mają na celu dostosowanie wagonu do eksploatacji w warunkach współczesnych. Jego nową funkcją będzie podlewania wrocławskich zielonych torowisk.

Wagon doczepny typu ND z 1953 roku jest obecnie po pierwszym etapie remontu, który obejmował kompleksowy remont podwozia, naprawę hamulców oraz przegląd solenoidu. Celem końcowym prac jest odtworzenie stanu pojazdu z lat 70. XX wieku. Wagon docelowo będzie użytkowany jako pojazd turystyczny.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, wagon-opryskiwacz oraz wagon doczepny typu ND są unikalne, jako jedne z nielicznych zachowanych wagonów tego typu w Polsce, a ich remont jest inwestycją w kulturę i dziedzictwo narodowe.

 

Foto: mat. KSTM Wrocław