Na początku kwietnia informowaliśmy o rozpoczęciu remontu północno-wschodniego odcinka ogrodzenia wrocławskiego ogrodu zoologicznego, zlokalizowanego wzdłuż ulic Wróblewskiego i Wajdy. Prace przy zabytkowym murze dobiegły już końca, a ogrodzenie odzyskało swoją dawną świetność.

Dla Pracowni Konserwacji Zabytków Piotra Pelca, która przeprowadzała renowację, kluczowe było przywrócenie oryginalnego wyglądu muru, dlatego też przeprowadzono badania stratygraficzne, pozwalające na ustalenie pierwotnej kolorystyki wypraw tynkarskich oraz oryginalnej kolorystyki ogrodzenia.

„Po wielu miesiącach prac konserwatorskich, odsłoniliśmy zabytkowy mur północny wzniesiony w 1897 roku. Nie bez powodu obecny był Prezes MPK Wrocław, bo właśnie w tym miejscu znajdował się przystanek wrocławskiego tramwaju konnego” – poinformowało Zoo Wrocław.

Warto również wspomnieć, że ze względu na brak zachowanej dokładnej ikonografii, charakterystyczny orzeł spoczywający na kuli, został odtworzony w technologii druku 3D, na podstawie licznych odniesień do dekoracyjnej sztuki użytkowej XIX wieku.

 

Foto: Facebook/Zoo Wrocław