Altana parkowa na Wzgórzu Bendera spłonęła w sierpniu 2018 roku. Było to miejsce lubiane i doceniane przez wrocławian, dlatego też wielu z nich liczyło na szybką odbudowę. Temat odrestaurowania zabytku właśnie wrócił, a Zarząd Zieleni miejskiej ogłosił przetarg.

Drewniana altana, nazywana pawilonem von Wallenberga, została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku według projektu miejskiego radcy budowlanego Richarda Plüddemanna. Cieszyła oko przez wiele lat, aż do jednej z sierpniowych nocy 2018 roku, kiedy to została podpalona przez nieznanych sprawców.

 

Teraz temat altany powrócił, a we wtorek 24 sierpnia 2021 roku Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na jej renowację. Firmy zainteresowane odtworzeniem zabytku mogą składać swoje oferty do 8 września. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 11 tygodni od daty zawarcia umowy.

Jak poinformował Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk projekt altany został już odtworzony przy współpracy ZZM i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Altana będzie wyglądać tak samo, jak przed podpaleniem, będzie również wykonana z drewna modrzewiowego.

 

Spłonęła zabytkowa altana, która znajdowała się w Parku Południowym.

 

Foto: Zbiory Fotopolska / J. Sutryk