Pomiędzy 1961 a 1977 rokiem manuskrypt z dziełami Marka Tuliusza Cycerona został skradziony i ślad po nim zaginął. W 2021 roku nastąpił przełom – pracownik Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej rozpoznał utracone dzieło na stronie nowojorskiego antykwariatu „Jonathan Hill Bookseller”, gdzie było wystawione na sprzedaż. Historia zakończyła się szczęśliwie, a manuskrypt ponownie trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Po odnalezieniu dzieła na aukcji pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej rozpoczęli kompletowanie dokumentacji potwierdzającej identyfikację manuskryptu – m. in. opisy dawnych katalogów oraz wykonany w 1954 roku mikrofilm, a następnie zgłosili sprawę departamentowi Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Antykwariusz Jonathan Hill, po zapoznaniu się z dokumentacją, zwrócił manuskrypt. Ostatecznie 10 marca bieżącego roku odbyło się jego uroczyste przekazanie prawowitemu właścicielowi, a mianowicie Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Ten cenny iluminowany łaciński manuskrypt z połowy XV wieku, zawierający dzieła Marka Tuliusza Cycerona „O starości”, „O przyjaźni”, „Paradoksy Stoików”, znajdował się w zbiorach wrocławskich, w kolekcji Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu od początku XX w., zaś po wojnie trafił do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zachowana dokumentacja, w szczególności wykonany w 1954 r. mikrofilm, pozwoliła na sporządzenie dokładnej analizy porównawczej utraconego oraz odnalezionego manuskryptu – podkreślał podczas uroczystości dr Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Odnaleziony manuskrypt to bogato zdobiony egzemplarz dzieł filozoficznych Marka Tuliusza Cycerona. Dzieło powstało najprawdopodobniej we Florencji około 1450 roku. Jest napisane w łacinie z cytatami w języku starogreckim. Manuskrypt liczy sobie 42 karty i zawiera 3 pisma filozoficzne Cycerona tj.: dialog „O starości”, dialog „O przyjaźni” oraz „Paradoksy stoickie”.

 

Foto: mat. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego