W czwartek (16 marca) radni miejscy przegłosowali uchwałę podwyższającą cenę za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie Gminy Wrocław. Jak informuje świadczące tego typu usługi MPWiK, przyczyną wyższych opłat jest galopująca inflacja i wzrost cen w każdej gałęzi gospodarki.

Zmiany klimatu to jeden z ważniejszych problemów obecnych czasów. Już dzisiaj obserwujemy zwiększoną częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak fale upałów i susze – z jednej strony, a z drugiej – gwałtowne, nawalne deszcze i tzw. błyskawiczne powodzie miejskie. W przyszłości te zjawiska będą się tylko pogłębiać, dlatego kluczowe jest kompleksowe podejście inwestorów do realizowanych przez nich przedsięwzięć, zgodnie z Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu, uchwalonym przez Radę Miejską Wrocławia. Dzięki temu powstanie dla mieszkańców przyjazna i bioróżnorodna przestrzeń, zapewniająca odporność miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, konieczny jest sprawny i efektywny system zagospodarowania wód deszczowych, by zadbać o zrównoważony rozwój i zabezpieczać mieszkańców Wrocławia przed zagrożeniami i zniszczeniami, jakie niosą ze sobą nawalne deszcze – uzasadnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Podwyższona cena zapewni MPWiK pozyskanie przychodów na poziomie zapewniającym prawidłowe pod względem technicznym utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej oraz umożliwi pokrycie planowanych i koniecznych wydatków na eksploatację, co z kolei pozwoli zapewnić ciągłość świadczonych usług odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Do tej pory Wrocław miał jedną z najniższych stawek w Polsce za odprowadzenie deszczówki w wysokości 2,10 zł za m3, gdzie dla przykładu w Poznaniu 7,66 zł, a w Bydgoszczy 5,48 zł. Po zmianie opłat stolica Dolnego Śląska nadal będzie mieścić się poniżej środka tabeli polskich miast, a mianowicie na poziomie 3,84 zł.

Co oznacza taka zmiana? Przy aktualnej cenie, opłata za mieszkanie w budynku wielolokalowym za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wynosi średnio 2,43 zł brutto na miesiąc. Natomiast po wzroście ceny będzie to odpowiednio 4,45 zł. Cena wzrośnie więc o około 2 zł. Z kolei właściciel domu jednorodzinnego obecnie płacą za odprowadzenie deszczówki średnio 11,47 zł brutto miesięcznie. Po zmianie będzie to 20,98 zł.

Co ważne, opłaty ponoszą tylko właściciele nieruchomości podłączonych do systemu MPWiK – dla przykładu na terenie Wrocławia jest to zaledwie około 10% nieruchomości jednorodzinnych, które wodę deszczową przekazują do miejskiej kanalizacji.

 

Foto: Pixabay