Sąd nakazał rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i wydanie miastu nieruchomości. Do tego firma Retropol, która była dotychczasowym właścicielem musi zapłacić ponad 13 tys za postępowanie sądowe. Wzgórze Partyzantów niszczeje od wielu lat. Niegdyś w tym reprezentacyjnym miejscu miasta, odbywały się spotkanie czy wydarzenia kulturalne.
1 czerwca 1990 r. gdy prezydentem Wrocławia był wtedy Stefan Skąpski, urząd gminy podpisał 40-letnią umowę wieczystą z firmą Retropol na użytkowanie Wzgórza Partyzantów. Dzierżawa miała zakończyć się 1 czerwca 2030 r. Retropol planował w tym miejscu stworzyć pałac ślubów z restauracją. Z tych planów nic nie wyszło. I tak przez kolejne lata wzgórze niszczało…

Teraz wszystko może się zmienić. Sąd oznajmił, że Retropol nie wykonał remontu i przebudowy obiektu. Z tego względu nie wywiązał się z umowy, więc może ją zerwać.

[addAdSense]

 

Czekamy na dalsze informację odnośnie planów zagospodarowania tego pięknego niegdyś miejsca.

Foto: Fotopolska / Dagmara / NEO