Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont wiaduktów drogowych w ciągu ul. Gazowej”. Termin składania ofert upływa w poniedziałek 9 sierpnia o godzinie 9:30.

Remont będzie dotyczył wiaduktów zlokalizowanych nad liniami kolejowymi nr 285 i 276 – w ciągu ul. Gazowej oraz 132 i 763 – w ciągu ul. Karwińskiej. Ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, a w ekspertyzie znalazły się informacje o ubytkach betonu, korozji zbrojenia czy wykwitach rdzawych na spodzie belek.

W ramach zapowiadanych prac, wyremontowane zostaną podpory wiaduktu, pojawi się nowa izolacja, balustrady i ekrany przeciwporażeniowe. Podpory i płyty pomostu zostaną również zabezpieczone przed korozją. W planach jest również stworzenie drogi rowerowej oraz chodnika, który połączy wiadukty.

Schematyczny przebieg planowanej trasy rowerowej

 

Foto: Google Maps / ZDiUM