Spółka Wrocławskie Inwestycje zamknęła postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy ul. Pomorskiej we Wrocławiu, na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta. Wykonawca wybrany w ramach konkursu ofert to poznańska firma Torpol S.A.

W ramach zaplanowanego remontu przebudowany zostanie niemal kilometr jezdni oraz torowiska tramwajowego, pojawi się ponad 6 km nowych chodników i ponad 2,1 km dróg rowerowych. Powstaną także nowe przejścia dla pieszych (m.in. na wysokości ul. Wąskiej czy Biskupa Tomasza Pierwszego) i przejazdy rowerowe. Wybudowany zostanie przystanek wiedeński tramwajowo-autobusowy na wysokości ul. Pomorskiej i pl. Staszica. W planach są również nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Nasadzona zostanie zieleń i podkreślony zostanie tym samym charakter alei. Powstaną nowe przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe i nowe przystanki wiedeńskie na wysokości placu Staszica, które ułatwiają wejście do pojazdu osobom starszym lub z niepełnosprawnościami. Podczas inwestycji zostaną przebudowane kompleksowo sieci podziemne m.in. wodociągi z XIX wieku, które dostarczają wodę do kamienic na wysokości placu Staszica. Zabezpieczony i wyeksponowany zostanie fragment torowiska kolejki wąskotorowej – wyjaśnia prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektów wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a następnie realizacji inwestycji. Czas realizacji przedsięwzięcia to 20 miesięcy.

Firma Torpol S.A. złożyła ofertę za cenę 66 414 039,52 zł brutto. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi ustawy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów, wynikającą z sumowania ilości punktów za poszczególne kryteria brane pod uwagę przy wyborze najlepszej oferty.

Firma od ponad 30 lat zajmuje się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej, dostosowując jej parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Na terenie miast tworzy zielone torowiska tramwajowe wyposażone w systemy tłumienia drgań i ekrany akustyczne. Firma zrealizowała również wiele projektów budowy i modernizacji odcinków najważniejszych linii kolejowych, będących krajową częścią paneuropejskich korytarzy transportowych.

 

Wizualizacje: Wrocławskie Inwestycje/BBKS-PROJEKT