W sobotę 10 kwietnia wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Do wykroczeń tych zalicza się się m. in. zachowanie ostrożności przy wyprowadzaniu psa.

Zgodnie z ustalonymi zmianami, za „niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia” grozi mandat w wysokości od 50 do 250 zł. Choć środki te nie są określone w ustawie, chodzi tu m. in. o prowadzenie psa na smyczy czy założenie mu kagańca, szczególnie w takich miejscach jak pojazdy komunikacji miejskiej.

Natomiast za „niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka”, można otrzymać mandat w wysokości nawet 500 zł. Ustawa nie określa ras psów, które są szczególnie niebezpieczne, chodzi tu raczej o konkretne przypadki, w których czworonogi stwarzają większe zagrożenie.

Należy również pamiętać o tym, że w przypadku kiedy właściciel nie jest w stanie zapanować nad swoim psem, a zwierzę spowoduje faktyczne szkody, wtedy nałożona kara może być zdecydowanie większa.

Tekst: CWC
Foto: Pixabay