W najbliższy poniedziałek, 15 listopada o godz. 14:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu pojazdów w obrębie wschodniej obwodnicy Wrocławia. Zmiana dotyczy kierowców poruszających się dawną drogą krajową nr 98 Wrocław – Oleśnica.

Nowa, tymczasowa organizacja ruchu będzie polegać na przełożeniu ruchu pojazdów z dotychczas użytkowanej jezdni na nowo wybudowaną, południową jezdnię dawnej drogi krajowej nr 98 w obrębie węzła drogowego z budowaną obwodnicą. Wykonawca prac prosi kierowców o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu odbywa się w związku z realizowanym przez konsorcjum firm KOBYLARNIA S.A./MIRBUD S.A. zadaniem pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”” we Wrocławiu. Zadanie jest realizowane na zlecenie Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Termin jego realizacji upływa w listopadzie 2022 roku.

 

Źródło: mat. prasowe Kobylarnia S.A.