Ze względu na zimową aurę – mroźne temperatury i śnieg, na terenie wrocławskich parków odbyło się pierwsze dokarmianie ptactwa. Kaczkomaty zostały napełnione specjalną karmą, którą bez obaw można podawać kaczkom czy gołębiom. Ważne, by nie karmić ptaków chlebem, ponieważ jest on dla nich bardzo szkodliwy.

Zgodnie ze standardami utrzymania terenów zieleni w miastach, ptaki powinny być dokarmiane doraźnie zimą, w przypadku gdy:

  • utrzymuje się silny mróz i zamarznięta jest większość zbiorników wodnych,
  • utrzymuje się gruba pokrywa śnieżna uniemożliwiająca ptakom poszukiwanie i zdobywanie pokarmu,
  • przestrzeń jest uboga w rośliny dające owoce, orzechy itd.

W okresach dodatnich temperatur dokarmianie nie jest konieczne, ponieważ na pożywieniu rozwijają się chorobotwórcze patogeny, m.in. grzyby i pierwotniaki, które szkodzą ptakom.

Pokarm serwowany ptactwu w miesiącach zimowych, powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego, pozbawiony sztucznych barwników i konserwantów, przypraw oraz soli, a dokarmianie powinno być przeprowadzane regularnie. Zgodnie z tymi wytycznymi, kaczkomaty napełniane są różnego rodzaju kaszami, ziarnami czy nasionami – tego rodzaju pokarmem można bez obaw karmić kaczki we wrocławskich parkach.

Należy pamiętać o tym, żeby nie karmić ptaków chlebem, ponieważ zawiera on bardzo dużo soli, której ptaki nie powinny jeść. Ponadto pieczywo bardzo szybko chłonie wodę i pleśnieje, a ptaki które są nim karmione, mogą cierpieć na szereg różnych schorzeń.

Foto: Miejsca we Wrocławiu