Wrocławska radna – Agata Gwadera-Urlep złożyła w Urzędzie Miejskim interpelację w sprawie nadania imienia Krzysztofa Balawejdera nowemu tramwajowi typu Moderus Gamma. To właśnie z inicjatywy Prezesa MPK od stycznia 2022 roku kolejne wrocławskie tramwaje zyskują swoich patronów, upamiętniając jednocześnie ważne dla Wrocławia osoby.

„19 stycznia 2023 roku zmarł Krzysztof Balawejder wrocławski wizjoner – człowiek wielkiego serca, społecznik oraz Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, który swą działalnością wprowadził Wrocław na nowe tory funkcjonowania transportu zbiorowego” – tymi słowami radna rozpoczęła interpelację.

We wniosku zwróciła również uwagę na działalność Prezesa MPK na rzecz wrocławianek i wrocławian, która przejawiała się np. poprzez promocję zdrowia czy pomoc potrzebującym. Radna zaproponowała również, by pierwsza trasa, którą miałby pokonać tramwaj im. Krzysztofa Balawejdera, mogłaby rozpocząć się na terenie Zajezdni Borek, a zakończyć na Biskupinie, ponieważ są to miejsca, które w wyjątkowy sposób wpisały się w życie Prezesa MPK.

Na wniosek odpowiedział Marcin Urban, pełniący tymczasowo funkcję Prezesa Zarządu MPK:

„Po konsultacji z najbliższymi Śp. Krzysztofa Balawejdera pragnę przekazać, że Pani inicjatywa została przyjęta pozytywnie i uroczystość nadania imienia, zgodnie z intencją rodziny, mogłaby nastąpić najwcześniej w dniu Jego urodzin, czyli 19 października lub w pierwszą rocznicę śmierci.”

Moderus Gamma im. Krzysztofa Balawejdera pojawi się więc na wrocławskich torach jesienią lub na początku 2024 roku.

 

Foto: mat. Wrocławskie Inwestycje