Wrocław jest drugim, tuż po Warszawie, najlepiej przygotowanym na przyszłość miastem w Polsce. Tak wynika z rankingu Polskich Miast Przyszłości 2050, opracowanego przez Grupę Saint-Gobain i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością.

Wrocław zajął drugie miejsce wśród polskich aglomeracji, które mają szansę najszybciej uzyskać status miasta przyszłości. Pierwsze zajęła Warszawa, trzecie Katowice, czwarte ex-aequo Poznań i Gdańsk. Zdaniem autorów pierwszego rankingu Polskich Miast Przyszłości 2050, wysoka pozycja Wrocławia wskazuje na jego zrównoważony rozwój. Zwrócono także uwagę na realizowane obecnie, proekologiczne (certyfikowane) inwestycje mieszkaniowe i biurowe.

– Cieszę się, że w tym rankingu stanęliśmy na podium, że doceniono rozwój Wrocławia oraz realizowane inwestycje ograniczające negatywny wpływ na środowisko. Wierzę, że w tym kierunku Wrocław będzie dalej się rozwijał, odpowiadając na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Miasta przyszłości to te, które w perspektywie najbliższych 30 lat mają szansę stać się nowoczesnymi i najlepiej dostosowanymi do zmieniającej się rzeczywistości aglomeracjami. A warunkują to m.in.: zmiany klimatyczne, ewolucja stylów życia i wykorzystywanie określonych innowacji.

To bardzo budujące, że cały czas Wrocław postrzegany i doceniany jest jako miasto nowoczesne. Miasto, które realizuje działa z myślą o przyszłości i o tym, jaka rzeczywistość czeka aglomeracje za kilkadziesiąt lat – mówi Magdalena Okulowska, prezes zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Autorzy rankingu Polskich Miast Przyszłości 2050 oceniali w sumie cztery obszary funkcjonowania miast. W trzech z nich (1,3,4) Wrocław uplasował się na drugiej pozycji:

1. Budynki biurowe – powierzchnia biurowa w budynkach certyfikowanych w m2 przypadająca na jednego mieszkańca.

2. Budynki mieszkalne – powierzchnia mieszkań w budynkach certyfikowanych w m2 przypadająca na jednego mieszkańca.

3. Po godzinach – powierzchnia handlowa i hotelowa w budynkach certyfikowanych w m2 przypadająca na jednego mieszkańca.

4. Transport i infrastruktura – udział pojazdów zeroemisyjnych w całości taboru, długość dróg rowerowych, statystyki transportu zbiorowego.

– Zależało nam na zdiagnozowaniu stanu gotowości naszych aglomeracji do sprostania wyzwaniom, które niesie przyszłość. A sprostać im mogą jedynie współpracujące ze sobą i świadome problemu władze, organizacje społeczne i przedstawiciele firm, które będą miały udział w transformacji miast – przyznaje Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Grupie Saint-Gobain.

Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050 na stronie www.miastaprzyszlosci2050.pl.

Przypomnijmy, to już kolejne wyróżnienie dla stolicy Dolnego Śląska w ostatnim półroczu. W październiku br. Wrocław zajął pierwsze miejsce (ex-aequo z Warszawą) w rankingu potencjału inwestycyjnego polskich miast, czyli w trzeciej edycji „Business Environment Assessment Study”. To raport przedstawiający opinię środowiska biznesowego we Wrocławiu przez decydentów polskich firm. Stolica Dolnego Śląska oceniona została jako wiodący ośrodek ekonomiczny, technologiczny i kulturalny oraz jedna z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w kraju.

 

Źródło: mat. prasowe
Foto: Miejsca we Wrocławiu / Wykresy: Raport Polskie Miasta Przyszłości 2050