Wrocław w 1948 roku był największym miastem w Polsce. Jego powierzchnia wynosiła: 17,509 ha

Warszawa –  12,500 ha

Poznań – 7,700 ha

Kraków – 4,800 ha

Na miasto składało się 660 km ulic, 55 placów i skwerów, oraz 4 parki. Wrocław miał ponadto – 120 km lini tramwajowych, 635 km kanalizacji (Warszawa – 358 km). Wodociągi na dobę przerabiały 110.000 m sześć. wody, a elektrownia 140 mln kWh.

Z ogólnej powierzchni Wrocławia, grunty orne stanowiły – 6972 ha, lasy – 780 ha, a ogródki działkowe – 485 ha.

 

Źródło: Gazeta "Wrocław 1948"