Mapa przedstawiająca dostęp do infrastruktury komunikacyjnej miasta powstała z myślą o mieszkańcach, deweloperach i inwestorach – dzięki niej podjęcie decyzji o przeprowadzce, zakupie mieszkania czy rozpoczęciu inwestycji ma stać się łatwiejsze. Korzystając z mapy, można sprawdzić, które miejsca we Wrocławiu są najlepiej skomunikowane.

Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej to ważna sprawa dla mieszkańców miast. Według wskaźnika przygotowanego przez Unię Europejską 77% mieszkańców stolicy Dolnego Śląska ma dobry dostęp do transportu zbiorowego, choć nie wszystkie miejsca są jednakowo dobrze skomunikowane. Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce oceniło dostępność komunikacyjną w zależności od lokalizacji obszaru w mieście. Wyniki analizy zaprezentowano na specjalnej mapie, która jest dostępna online TUTAJ [KLIKNIJ].

Mapa została wykonana z inicjatywy Biura Zrównoważonej Mobilności, w oparciu o autorską metodologię analizy dostępu do infrastruktury komunikacyjnej miasta. Opisane walory poziomów dostępności komunikacyjnej zostały wskazane na podstawie wielu kryteriów, takich jak: odległość od przystanku, liczba linii komunikacji miejskiej czy dostęp do drogi. Dane dotyczące dostępności można przeglądać na mapie w zestawieniu z innymi informacjami o mieście, na przykład przebiegiem tras rowerowych, lokalizacją parkingów „Parkuj i Jedź” czy terenów pod zabudowę.

Każdy z kolorów na mapie odpowiada jednemu z 6 poziomów dostępności:

  • I poziom: najlepszy dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście,
  • II poziom: wyjątkowo korzystny dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście,
  • III poziom: bardzo dobry dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście,
  • IV poziom: zadowalający dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście,
  • V poziom: przeciętny dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście,
  • VI poziom: słaby dostęp do infrastruktury komunikacyjnej w mieście.

Aby dowiedzieć się, w jakim obszarze dostępności znajduje się wybrane miejsce, wystarczy kliknąć na mapie. Wówczas wyświetli się okno identyfikacyjne z grafiką charakteryzującą dany obszar. Następnie, klikając w grafikę, można przejść do karty obszaru – zawiera ona dodatkowe informacje o tym, jakie uwarunkowania go charakteryzują, z jakimi wyzwaniami inwestorskimi się one wiążą oraz jaki jest zakres możliwych do wykonania inwestycji.

 

Foto: Mapa Dostępności Komunikacyjnej Wrocławia